Coaching

Bij coaching krijg je antwoorden en inzichten op vragen over hoe je anders zou kunnen functioneren. Dat gaat over je gedrag. Over de inhoud van je taken en functie ben jij de deskundige. Dat valt buiten de coaching.

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is samen met de coach je functioneren als professional onder de loep nemen. Onderzoeken waar, wanneer en hoe je als deskundige effectiever kunt functioneren.

Professionals van alle functieniveaus kunnen baat hebben bij persoonlijke coaching. Bijvoorbeeld wanneer je merkt dat je ’s nachts letterlijk niet kunt slapen omdat je mentaal bezig bent met vraagstukken en situaties die betrekking hebben op je werk.

“Professional: iemand die zijn beste werk kan leveren op momenten dat hij er niet voor in de stemming is.”  – Alistair Cooke

Belangrijk bij persoonlijke coaching is dat je gemotiveerd bent om kritisch naar je zelf in de spiegel te kijken. Daar is moed voor nodig.

Bij persoonlijke coaching wordt het grijze gebied betreden tussen enerzijds de persoon en zijn persoonlijkheid en anderzijds het functioneren als professional. Het accent zal liggen op het professionele.

Bij Slengard Libra staat de cliënt altijd centraal. De methodiek van coaching wordt afgestemd op de behoefte van de klant.

Coaching van een professional met persoonsgebonden stress, die te maken heeft met je werk, is een optie. We maken gebruik van het C-MED model (Check- Mentaal Emotionele Draagkracht). Preventie van een naderende burn out is het doel.

Team coaching

Team coaching is het onderzoeken en optimaliseren van de relaties, interacties en communicatiepatronen tussen teamleden onderling. Teams krijgen concrete antwoorden op vragen als:

  • Hoe kijken collega’s tegen mij aan ?
  • Wat zijn bijzondere kwaliteiten van mijn collega’s ?
  • Hoe kunnen wij als teamleden ervoor zorg dragen dat de sfeer binnen het team prettiger wordt ?
  • Wat moet er gebeuren dat de gezamenlijke output van het team effectiever wordt?
Moreel Beraad
Een groepssessie Moreel Beraad is een optie wanneer bij een (veel voorkomende) werksituatie een keuze gemaakt dient te worden tussen aanpak A of aanpak B. Wat moet ik doen: gedragsalternatief A of B. Beiden kan niet, want A sluit B uit en omgekeerd. Kortom dilemma. Vaak blijkt dat onder het dilemma sprake is van conflicterende waarden en normen: een moreel vraagstuk, een moreel dilemma. Tijdens een Moreel Beraad onderzoekt de groep gezamenlijk het dilemma dat ingebracht wordt door een van de collega’s in deze groep. De gespreksleider begeleidt het proces aan de hand van bijvoorbeeld de Dilemma Methode. Het gevolg is dat het dilemma van de groep wordt. Het groepsproces is een belangrijke doelstelling bij Moreel Beraad.

“ Mensen verwarren persoonlijkheid vaak met talent.”  – Alain Delon