InterCultureel Samenwerken

“Vertel me hoe je je kleedt, hoe je je gedraagt, welke gewoontes je erop na houdt, welke goden je vereert en ik zal je vertellen wie je bent. Behalve dat de mens cultuur creëert en in haar woont, draagt hij haar ook in zichzelf, de mens is cultuur.”  – Ryszard Kapuscinski

Concrete trainingsresultaten

Na elke training InterCultureel Samenwerken (ICS) beschik je over méér zelfinzicht en zelfbewustzijn over je eigen culturele bagage. Je krijgt minimaal drie concrete technieken en vaardigheden aangereikt om effectief te kunnen samenwerken met collega’s, klanten of zakelijke partners met een culturele achtergrond die jij als anders ervaart in vergelijking met je eigen culturele bagage.

Matchen

Over trainingen met het thema cultuur bestaan de meest wilde verwachtingen. Daardoor zijn er ook onnodig veel misverstanden.

SlengardLibra neemt bij elke training ICS meteen aan het begin voldoende tijd om de doelstelling van de training en verwachtingen van de deelnemers met elkaar te matchen voordat het programma vervolgd wordt.

Veel voorkomend misverstand is de idee of verwachting dat wij (lees: witte Nederlanders) ons moeten aanpassen aan de ander (lees: zwarte Nederlanders).

Slengard Libra stelt dat iedereen (lees: wit én zwart) zich moet houden aan de regels in welke organisatie dan ook. En als er aangepast moet worden, dan vinden wij bij SlengardLibra dat beide partijen zich aan elkaar moeten aanpassen. Dit heet integratie.

Overtuiging

InterCultureel Samenwerken gaat over de diversiteit in het gedrag van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bij Slengard Libra leeft de overtuiging dat mensen op veel punten méér met elkaar overeenstemmen dan verschillen. De verschillen in gedrag vallen vaak op.

“Every man is in certain respects
like all other men
like some other men
like no other man.”  – Gluckhohn & Murray