De-escalatie van Spanningsvolle Situaties

“Elke weigering om een fout te herstellen heeft agressie tot gevolg.” — Godfried Bomans

Spanningsvolle Situaties en bijbehorende vragen zijn bijvoorbeeld:
Hoe kan ik het beste omgaan met iemand die boos of zelfs agressief is?
Zorg op de eerste plaats voor je eigen veiligheid.

Hoe spreek ik mijn collega of iemand anders aan op een deel van zijn gedrag waarvan ik last heb?
Geef feedback.

Wat en hoe te doen tijdens een overval of gijzeling ?   Zelfcontrole en werk mee.                                                                                                                                                                                                                               

Verbale agressie

Agressief gedrag is een vorm van communiceren. Het betekent weerstand: weerstand tegen je bedrijf, tegen de bedrijfsprocedure, of onvrede over het product of de kwaliteit van de dienst en soms weerstand tegen jou.

Agressie is grensoverschrijdend gedrag en daardoor onacceptabel. Agressie betekent feitelijk dat de ander je aanvalt. Het doel van de agressor is je te raken, pijn te doen, te krenken. Het roept spanning en emotie op.

Concrete trainingsresultaten

Na het volgen van een training De-escaleren van Agressie beschik je over minimaal drie technieken en vaardigheden om de agressie van de ander succesvol te reduceren of te stoppen.

Volg je bij ons een training Effectief Feedback Geven dan kun je na de training minimaal drie technieken en vaardigheden toepassen om op respectvolle wijze de ander aan te spreken op zijn gedrag.

Wanneer het gaat om situaties van overval en gijzeling ben je getraind in zelfcontrole, indirecte situatie-controle en in de-escalatie. Je bent getraind in meewerken in de zin van het niet tegenwerken van de overvaller of gijzelnemer.

Maatwerk

Heb je moeite met andere spanningsvolle situaties en ander gedrag dan hierboven genoemd? Wij leveren uitsluitend maatwerk. Dat betekent dat wij starten met vragen stellen en luisteren.

“Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen.” — Nelson Mandela